top of page

מלונאות

  • כל יחידת הדרכה אורכת שעה וחצי. 
  • ניתן להרחיב כל יחידת הדרכה, ליום עיון, או מספר שעות- תוך העמקה, תרגול והרחבת הנושאים, בהתאמה אישית.
  • אנו מציעים הדרכות אישיות- על תחום מקצועי ספציפי בכל סוגי ההדרכות בקטלוג.
  • כל ההדרכות מבוצעות ע"י מלונאים מנוסים בתחומם.
bottom of page