top of page

אירועים

מכירות וסגירות אירועים

(הדרכה מס' 26)

תוכן ההדרכה יבנה בהתאם למאפייני וצרכי הלקוח 

.נשמח לבנות לכם הדרכה בהתאמה אישית

תפעול אירועים וכנסים

(הדרכה מס' 27)

תוכן ההדרכה יבנה בהתאם למאפייני וצרכי הלקוח 

.נשמח לבנות לכם הדרכה בהתאמה אישית

Please reload

bottom of page