top of page

אבטחה וביטחון

הדרכת אבטחה בסיסית

מבוא לאבטחה, תכנית האבטחה, איום הייחוס ואיומים, דמות המאבטח, היריב הפוטנציאלי, תשאול, בידוק, חבלה

איתור החריג 
.הדרכה מרוכזת של 4 שעות הכוללת שני נושאים - עיוני וסימולציות

  

התמודדות עם פשע או איומי טרור

(הדרכה מס' 14)

.ערנות ומודעות לחפץ /אדם חשוד/ איום טרור

.דריכות והקניית כלים להתמודדות עם איומים טרור, או, פשע בשטח המלון

עבודה מול מוסדות הביטחון 

(הדרכה מס' 15)

.​עבודה מול צה"ל, משטרה, מוסד, במקרה של אירועים מאובטחים במלון ובמקרה חירום

איתור וטיפול בפרצות אבטחה בבתי מלון

(הדרכה מס' 16)

    התנהגות עם האורח במצבי חירום, מצבים חריגים ומצבי לחץ

(הדרכה מס' 17)

בטיחות, מד"א, כיבוי אש ועזרה ראשונה.

מניעת גנבות עובדים וחשיפת מקרי גניבה לאחר התרחשותם

(הדרכה מס' 18)

חקירה וטיפול במקרה גניבה, אלימות, סמים וכד'​

מול העובדים במלון.

Please reload

בחזרה לכל ההדרכות
bottom of page