כספים

הבנת דוחות כספיים 

 הכנת דוחות ועלויות 

 

הרצאות לעניין רכש ולוגיסטיקה -

Please reload