top of page

מטבח

השירות במזנון

(הדרכה מס' 19)

 התקשורת עם האורח המתעניין/המתלונן במזנונים.

מקצועיות, שרירותיות, שפת גוף," כללי עשה ואל תעשה" ועוד..

 מגיש המזון כמוקד משיכה ויח"צ

(הדרכה מס' 20)

 .מינוף האינטראקציה שבין האורח למגיש המזון על מנת לשפר את חווית השירות בזמן הארוחה במזנון

סוגיות משפטיות במזון ומשקאות

(הדרכה מס' 21) 

תלונות ותביעות על רמת מזון ומשקאות

.חוק איסור הפלייה במוצרים שרותים וכניסה למקומות ציבוריים

זכויות יוצרים על תפריטים

Please reload

תברואה ובטיחות מזון

(הדרכה מס' 22)

עקרונות בסיסיים בשמירה על תזרים תקין בשרשרת ניהול המזון.

מקומו של הצ'יף סטיוארד בנושא שמירה על ניקיון המטבח.

מניעת ליקויי תברואה ושמירה על בטיחות מזון כאורח חיים.

שיטת HACCP למניעת ליקויים.

שיטות להדרכת צוות והעלאת המודעות לבטיחות מזון ורמת הגיינה נאותה.

Please reload

bottom of page