top of page

משק

    

    בניית טכניקות הדרכת עובדים והטמעת נהלים חדשים

(הדרכה מס'11)

-פירמידת הפיקוח במחלקה 

.אחידות בביקורת החדרים, סטנדרטים גבוהים בעבודת המשק

החדרנות

(הדרכה מס' 12)

.עקרונות הניקיון: השימוש הנכון בדטרגנטים והתאמתם לאובייקטים במלון

   מפקחת המשק והחדרניות   

(הדרכה מס' 13)

החדרנית- קווים לדמותה

מפקחת המשק- עבודה בין הפטיש לסדן

.האתגר הניהולי שבניהול ובהנעת החדרנית ע"י המפקחת 

Please reload

כשהחדרנית פגשה את הלקוח

(הדרכה מס' 9)

.הטיפול בפנייה/בקשה/תלונה אקראית של אורחים בחדרים ובשטחים הציבוריים

:דיסקרטיות, בטיחות וביטחון בעבודת החדרנית

.הטיפול בחפצים האישיים, מצבי שירות עם האורח בחדרו בזמן עבודת החדרנית

    השטחים הציבורים

(הדרכה מס' 10)

התנהגות מול אורחים תוך כדי העבודה, הדרכה על השימוש במכונות המשק: שואב אבק/ מים/פוליש /ווקס

.הטיפול בשיש, נחושת וצמחיה במלון

בניית רוטינת ניקיון מתאימה לכל אובייקט, בשטחים הציבוריים על בסיס שבועי, חודשי ושנתי

Please reload

הטיפול בשטיחים

.סוגי השטיחים במלון והטיפול השוטף בהם

.כתמים- מניעה וטיפול בסוגי הכתמים השונים

.הניקוי היסודי והתקופתי של השטיחים

Please reload

תכנון וניהול כ"א במחלקת המשק

(הדרכה מס' 7)

ההדרכה מיועדת למנהלים/סגנים ומפקחות במחלקת המשק

הכנת סידור עבודה, למה חשוב להתייחס בהכנת הסידור, קריאה והבנה של דוחות

בדיקה יומית של הגעות/עזיבות/תפוסות המלון ואירועים.

 חלוקה וניוד של הצוות, ניהול מלאים והזמנות, עבודה מול מחלקת הביקורת.

קריאה והבנת דוחות ותקציב חודשי/שנתי.

שמירה על ציוד, חומרים-שימוש נכון ויעיל,

 חשיבות העברת מידע לצוות, דרכים להתייעלות וחיסכון.

Please reload

שימור, טיפוח ופיתוח צוות המשק

(הדרכה מס' 8)

ניהול זמן במחלקת המשק 

 איך  לשלב בין "זמן משרד" וניידות בשטח

.תקשורת מול מנהלים ,עובדים וספקים

.ניתוח תלונות והסקת מסקנות, עבודה ותיאום מול מחלקות המלון

.קליטת עובד חדש-תהליך החפיפה ולימוד בצורה יעילה

Please reload

bottom of page