top of page

 המפגש בין איש האחזקה לאורח במלון

(הדרכה מס' 28) 

.כללי הכניסה לחדר בזמן הימצאות האורחים וטיפול בתלונות האורחים השונים

.כולל הדרכה אינטראקטיבית ומשחקי סימולציה

Please reload

לגעת בצבע

(הדרכה מס' 29)

עדכונים וחידושים למנהלי אחזקה ולעוסקים בצבע

:הגנה תחזוקה וצביעה בפריטי מתכת ועץ 

.לכה מגוונת, לכה עמידה במיוחד, המרטון ופוליאור על בסיס מים

שימור וטיפול לאחר הצביעה

(הדרכה מס' 30)

כיצד לטפל בצבע לאחר הצביעה 

איטום, נזילות, דבקים, טיפול בסדקים

פתרונות עיצוב דינמיים לעיצוב בצבע

(הדרכה מס' 31)

.פתרונות לעיצוב בצבע, אפקטים חדשים, טפטים- הדור הבא, טיוחים ולחללים פנימיים, גבס 

                

Please reload

נהלי בטיחות אש

(הדרכה מס' 32)

הדרכה זאת כוללת רשימת הוראות שהעובדים נדרשים לדעת ולהכיר וזאת במטרה למנוע אפשרות פריצת אש, על מה יש לתת את תשומת הלב ולהקפיד ובאיזה כללי זהירות יש לנקוט, איזה בדיקות יש לבצע לציוד הבטיחות עם דגש מיוחד הכולל פירוט של רשימת הציוד ואיך לבצע ולבדוק את הציוד הנ"ל.

נוהל כיבוי אש כולל תרגול כיבוי אש

(הדרכה מס' 33)

הדרכה זאת כוללת הסברים על הנוהל עם ירידה לפרטים על השיטה, כיצד מחולקים הכוחות ומה המשימות של כל כוח וכוח. לאחר מכן יוסבר מה הם השלבים העיקריים לטיפול בשרפה וזאת כהכנה לקראת תרגיל הכיבוי שיתבצע מיד לאחר הדיון, כאשר המטרה היא לתרגל את העובדים בכבוי והשתלטות על שריפה ובכך להגביר את המוכנות של צוות המלון לטיפול במקרה שריפה או מקרה חירום אחר שיכול להתרחש במלון.

בטיחות בעבודה

(הדרכה מס' 34)

הכרות עם ציוד הבטיחות הקיים במלון, מיקומו, ייעודו, אופן השימוש בו ,תחזוקתו וטיפול הולם בו 

.הכירות עם מערכות הבטיחות הקשורות באותם ציודים

Please reload

בטיחות בעבודות עם חשמל

(הדרכה מס' 35)

בהדרכה זאת יינתנו דגשים על הקפדה, שמירה וזהירות ביחס לעבודות חשמל וציוד חשמלי,

ההדרכה מלווה עם הסברים, תמונות וסיפורי מקרה. 

 אוריינטציה לעובד האחזקה החדש

(הדרכה מס' 36)

התחומים והנושאים הקשורים לעבודה במלון:

 הדרכות החובה והדרכות המשך, המרכזות את כל המידע שעובד חדש זקוק לו, מרגע כניסתו לתפקיד

ועד התבססותו בתפקידו-

עם דגשים על תחום העיסוק הייעודי של כל עובד ועובד.

נהלים חשובים במחלקת אחזקה

(הדרכה מס' 37)

הדרכה זאת תעסוק במגוון רחב של נהלים הקיימים והחשובים למחלקת האחזקה כמו לדוגמא

 אופן ההתנהלות במקרה של הפסקת חשמל / מקרה של הצפה /פיצוץ של קוו מים וכד'

Please reload

חסכון באנרגיה

(הדרכה מס' 38)

בהדרכה זאת, יינתנו דוגמאות ושיטות במגוון תחומים ונושאים אשר חוסכים באנרגיה, בתחום החשמל המים והגז, הפעלה נכונה של ציודים זוללי אנרגיה, היכרות עם שיטות חיסכון חדשות הקיימות בתחום  

.והטמעת החשיבות לנושא החיסכון באנרגיה והורדת עלויות המהוות חלק ניכר מתקציב המלון

Please reload

אדמיניסטרציה

(הדרכה מס' 39)

הצגת שיטות ודרך לתפקוד נכון ויעיל של מחלקת האחזקה כולל השיטות

למעקב ורישום ככלי עזר, עבור מנהל האחזקה

Please reload

אחזקה מונעת

(הדרכה מס' 40)

הצגת הדרכים ושיטות הניהול האפקטיביות לביצוע אחזקה מונעת שנתית וחצי שנתית של ציוד האחזקה ומערכותיו השונות, תוך כדי מעקב ורישום מדויק במטרה להאריך את חיי הציוד, למנוע קלקול ולחסוך בעליות של תיקונים והוצאות מיותרות.

Please reload

ניהול מחסן

(הדרכה מס' 41)

שיטות לניהול רישום ומעקב על מלאי הציוד והחלקים הקיימים במחסן האחזקה.

מעקב צמוד על ציוד חדש שנקנה ונכנס למחסן,  מעקב ורישום על מה שיוצא מהמחסן לצורך תיקונים ועוד.

Please reload

אחזקה

bottom of page