top of page

אחד על אחד 

שיפור מיומנות ואימון אישי למנהלים

עמידה מול קהל

טכניקות העברת מסרים מול קהל,

 יצירת עניין, קשב, שיתוף פעולה,

שמירה על שפת גוף נכונה והלימת הטונציה לתכנים.

סדר העברת המסרים וחשיבותו.

ניהול זמן 

אבחון גזלני הזמן, שלך והדרך הנכונה לטיפול בהם.

תכנון לו"ז יומי ותקופתי.

תעדוף נכון של משימות לביצוע.

Please reload

הכנה לראיון עבודה

התאמת התנהלות בראיון למשרה המבוקשת.

כללי עשה ועל תעשה בראיון העבודה

סימולציות של ראיונות עבודה שונים

פיתוח סמכות ניהולית מול עובדים והאצלת סמכויות

בניית סמכות ניהולית מול הכפופים לך.

הטמעת סגנון ושיטות עבודה בדוגמה אישית.

הכוונה חיובית ובונה של העובדים.

Please reload

מיומנויות מחשב למתחילים

סלולרי- ככלי עבודה שימושי, למתחילים ולמתקדמים

בניית מצגות בפוואר פוינט וטבלאות באקסל.

Please reload

bottom of page