top of page

תקשורת ארגונית מנצחת

 

סדנת תקשורת ארגונית מנצחת הינה מסע מופלא לתוך עולם של תקשורת מילולית ובלתי מילולית, ועל כל מה שבניהם, הסדנה הינה מרתקת, מאפשרת למשתתפים בה לבחון את הניואנסים השונים בתוך תקשורת הבין אישית. 

 

דרך עבודה אישית, זוגית וקבוצתית, עוברים המשתתפים תהליך של "התבוננות מבחוץ" על האופן בו אנו מתקשרים עם הסביבה שלנו ועם עצמנו.

 

מה קורה במהלך סדנת תקשורת ארגונית מנצחת?

הסדנה עוסקת במושגים מגוונים כמו שפה, תקשורת אותנטית, הקשבה פעילה, לתקשר קושי, אמביוולנטיות, קלירינג ועוד. הסדנה מתחלקת לעבודה אישית ,זוגית, בקבוצות קטנות וחזרה למעגל הכולל את כל המשתתפים לעיבוד של כל תרגיל ומשימה. 

 

 

הסדנה המרתקת מלאת עניין וסוחפת, באמצעות משימות, סימולציות, קלפים השלכתיים ומשחקים, מקבלים המשתתפים כלים משמעותיים לתקשורת מקרבת ואוהדת עם כל אדם באשר הוא. 

 

זהו סדנת גיבוש לעובדים אשר נוגעת בכל אחד מההיבטים הקשורים לתקשורת בין אישית הן ביחסים אישיים והן ביחסים במסגרת העבודה. 

 

למי מתאימה הסדנה?

סדנת תקשורת ארגונית מנצחת בנויה באופן אשר מתאים לכל אדם העובד בצוות בארגון או חברה אשר במסגרת עבודתו בא במגע עם אנשים, עמיתים לעבודה ו/ או לקוחות.

הסדנה מתאימה לכל אדם הרואה בתקשורת מרכיב משמעותי בהצלחתו האישית והצלחת הארגון אשר הוא חלק ממנו.

 

למה כדאי לבחור בסדנת תקשורת ארגונית מנצחת?

 

תקשורת בינאישית בין עמיתים במקום העבודה יוצרת הפרייה הדדית כגון העברת ידע ומידע בין אדם לאדם ובין עובד לעובד במסגרת הארגונית. עמיתים לעבודה שיש ביניהם תקשורת טובה יותר או משמעותית עם אחרים, יכולים יחד להגיע לתובנות חדשות, ללמוד אחד מהשני, להשתפר, וליצור יש מאין ללא כל קשר לרמת הידע המקצוע או מסגרת התפקיד שלהם.

 

משתתפי סדנת "תקשורת ארגונית מנצחת" מספרים כי בחודשים שאחרי הסדנה חוו רמת תקשורת אחרת, אנשים פנו אחד לשני ביוזמתם והציעו לפתור בעיות וחילוקי דעות, נוצרה תחושה חיובית, מגובשת  ואופטימית יותר ביחס לדברים, מחלוקות שונות על דברים מהותיים קיבלו הצעות לפתרונות. 

bottom of page