top of page

סדנת העצמה לצוות

למה כדאי לבחור בסדנת העצמה לצוות?

סדנה ייחודית זו מעולה ליצירת אווירה טובה, מביאה לשיפור היחסים בצוות, מעודדת פתיחות ושיתופיות, יוצרת קרבה בין האנשים, המשתתפים יוצאים עם כלים מעשיים ומשמעותיים לחיי היומיום. הפעילות הינה חווייתית וקלילה ותורמת רבות לתקשורת מקרבת, מניעה לפעולה ויוצרת קבלה ועזרה הדדית.
 

מה קורה במהלך סדנת העצמה לצוות?

סדנת גיבוש מועברת באמצעות פעילויות / תרגילים ומשימות בעלי אופי דינאמי משעשע ומהנה המעודדים התבוננות חקירה ושיתוף אותנטי - הסדנה הינה חווייתית קלילה ונעימה, ובלתי מחייבת. מועברת באמצעות משחק, כרטיסיות, קלפים, סיפורים קצרים, הבעה עצמית. הכול תוך כבוד למרחב האישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הסדנה ולפי מידת הרצון האישי של כל משתתף להביע את עצמו.

סדנת העצמה לצוות מאפשרת מרחב בטוח לכל אחד מהמשתתפים להביא את עצמו לידי ביטוי. הפעילות הינה בחלוקה לקבוצות קטנות, המשנות את הרכבן לאורך הפעילות, כאשר המשתתפים נעים "ברוטציה" ונמצאים בכל פעם עם אנשים אחרים, דבר המאפשר להם להכיר או להעמיק את ההכרות עם עמיתיהם לעבודה.

 

לאיזה סוג קהל מתאימה סדנת העצמה לצוות?

סדנה גיבושית זו, מתאימה לכל חברה ארגון או צוות הרוצה לקרב בין אנשיו, לבסס ולהעמיק את הקשרים הבין אישיים, לחזק את שיתוף הפעולה, להגביר את הפרודוקטיביות, הקרבה וההפריה הדדית בצוות.

bottom of page